Trzeci Turniej Jednego Wiersza

Regulamin III Turnieju Jednego Wiersza rozgrywanego w ramach Mazowieckiego Festiwalu Literackiego MOST

  1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki.
  2. Turniej odbędzie się w dniu 11 grudnia 2011 r. w pubie Pod Mosteczkiem (Warszawa, Wieżyca B35 Mostu im. Poniatowskiego przy wybrzeżu Kościuszkowskim) w ramach finału Mazowieckiego Festiwalu Literackiego MOST. Początek imprezy o godz. 17.00.
  3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa.
  4. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora.
  5. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nie drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych (również elektronicznych). Publikacja utworu w internecie w innej formie niż ebook nie wyklucza możliwości prezentacji utworu w konkursie.
  6. Prezentacja utworu w Turnieju nie może przekroczyć 2 minut.
  7. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów.
  8. Nagrodą główną w Turnieju jest 300 złotych. Jury może podjąć decyzję o podziale nagrody. Dodatkowo przyznane mogą być nagrody rzeczowe.
  9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.