Turniej Jednego Wiersza rozgrywany w ramach MFL MOST

Regulamin

 1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki.
 2. Turniej odbędzie się w dniu 23 października 2011 r. w pubie Pod Mosteczkiem (Warszawa, Wieżyca B35 Mostu im. Poniatowskiego przy wybrzeżu Kościuszkowskim) w ramach Mazowieckiego Festiwalu Literackiego MOST. Początek imprezy o godz. 18.00.
 3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa.
 4. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora.
 5. Do uczestnictwa w konkursie będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji. Rejestracji można będzie dokonywać w dniu Turnieju w godz. 17.30-18.00. Podczas rejestracji należy przekazać Organizatorowi egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.
 6. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nie drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych (również elektronicznych). Publikacja utworu w internecie w innej formie niż ebook nie wyklucza możliwości prezentacji utworu w konkursie.
 7. Prezentacja utworu w Turnieju nie może przekroczyć 2 minut.
 8. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów.
 9. Nagrodą główną w Turnieju jest 150 złotych. Jury może podjąć decyzję o podziale nagrody. Dodatkowo przyznane mogą być nagrody rzeczowe.
 10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.